מתאמים ותקעים יחודיים

מתאמים קבועים, מתאמים מתקעים לא תקניים לתקע ישראלי תקני.

מתאם קבוע מתקע אמריקאי לתקע ישראלי דו-פיני דגם: DPA-1 מתאם קבוע מתקע אמריקאי לתקע ישראלי דו-פיני דגם: DPA-1
 • מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.
 • לשימוש כאשר נדרש להסב באופן קבוע תקע אמריקאי השונה מהתקן הישראלי לתקע ישראלי דו פיני תקני.
 • לאחר התקנת המתאם על גבי התקע, לא ניתן יהיה להסירו!
 • המתאם הינו ממיר מכני בלבד ואינו ממיר מתח (שנאי).
 • מתאים במיוחד ליבואנים המייבאים מוצרים בעלי תקעים לא מתאימים לתקן הישראלי ונדרשים להחליף את התקע הלא תקני לתקע ישראלי.
נתונים טכניים
מתאם קבוע מתקע אירופאי לתקע ישראלי תלת-פיני דגם: DPA-3 מתאם קבוע מתקע אירופאי לתקע ישראלי תלת-פיני דגם: DPA-3
 • מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.
 • לשימוש כאשר נדרש להסב באופן קבוע תקע אירופאי השונה מהתקן הישראלי לתקע ישראלי תלת פיני תקני.
 • לאחר התקנת המתאם על גבי התקע, לא ניתן יהיה להסירו!
 • מתאים גם לתקע דו פיני.
 • מתאים במיוחד ליבואנים המייבאים מוצרים בעלי תקעים לא מתאימים לתקן הישראלי ונדרשים להחליף את התקע הלא תקני לתקע ישראלי.
נתונים טכניים
מתאם קבוע מתקע אירופאי לתקע ישראלי דו-פיני דגם: DPA-4 מתאם קבוע מתקע אירופאי לתקע ישראלי דו-פיני דגם: DPA-4
 • מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.
 • לשימוש כאשר נדרש להסב באופן קבוע תקע אירופאי השונה מהתקן הישראלי לתקע ישראלי דו פיני תקני.
 • לאחר התקנת המתאם על גבי התקע, לא ניתן יהיה להסירו!
 • ייעודי לכלי עבודהבעלי בידוד כפול.
 • מתאים במיוחד ליבואנים המייבאים מוצרים בעלי תקעים לא מתאימים לתקן הישראלי ונדרשים להחליף את התקע הלא תקני לתקע ישראלי.
נתונים טכניים